summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMichael Buesch <m@bues.ch>2012-04-07 00:03:34 +0200
committerMichael Buesch <m@bues.ch>2012-04-07 00:03:34 +0200
commit031078d37a6bc5b21c7ff5b16c972b2deb77a5ba (patch)
tree1e61fb591cb3740653ca06c460c3d2ebd5b84240
parent6c1ebab053c2e5264f561b88403ec03c6b03557d (diff)
downloadtoprammer-031078d37a6bc5b21c7ff5b16c972b2deb77a5ba.tar.xz
toprammer-031078d37a6bc5b21c7ff5b16c972b2deb77a5ba.zip
Rename libtoprammer/bit to libtoprammer/fpga
Signed-off-by: Michael Buesch <m@bues.ch>
-rw-r--r--README-DEVELOPERS.lyx6
-rw-r--r--README-DEVELOPERS.ps160
-rw-r--r--libtoprammer/bitfile.py11
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/.gitignore (renamed from libtoprammer/bit/.gitignore)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/at27c256r.bit (renamed from libtoprammer/bit/at27c256r.bit)bin24786 -> 24786 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/at89c2051dip20.bit (renamed from libtoprammer/bit/at89c2051dip20.bit)bin24791 -> 24791 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/atmega32dip40.bit (renamed from libtoprammer/bit/atmega32dip40.bit)bin24790 -> 24790 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/atmega8dip28.bit (renamed from libtoprammer/bit/atmega8dip28.bit)bin24789 -> 24789 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/attiny13dip8.bit (renamed from libtoprammer/bit/attiny13dip8.bit)bin24789 -> 24789 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/attiny26dip20.bit (renamed from libtoprammer/bit/attiny26dip20.bit)bin24790 -> 24790 bytes
-rwxr-xr-xlibtoprammer/fpga/build.sh (renamed from libtoprammer/bit/build.sh)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/hm62256dip28.bit (renamed from libtoprammer/bit/hm62256dip28.bit)bin24789 -> 24789 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/m24c16dip8.bit (renamed from libtoprammer/bit/m24c16dip8.bit)bin24787 -> 24787 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/m2764a.bit (renamed from libtoprammer/bit/m2764a.bit)bin24783 -> 24783 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/m8c-issp.bit (renamed from libtoprammer/bit/m8c-issp.bit)bin24785 -> 24785 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/.gitignore (renamed from libtoprammer/bit/src/.gitignore)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at27c256r/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/at27c256r/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.v (renamed from libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.v (renamed from libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.v (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.v (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.v (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.v (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.xst)0
-rwxr-xr-xlibtoprammer/fpga/src/create.sh (renamed from libtoprammer/bit/src/create.sh)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.v (renamed from libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.v (renamed from libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m2764a/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/m2764a/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.v (renamed from libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/m8c-issp/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.v (renamed from libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/makefile.common (renamed from libtoprammer/bit/src/makefile.common)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/template/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/template/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/template/template.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/template/template.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/template/template.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/template/template.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/template/template.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/template/template.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/template/template.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/template/template.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/template/template.v (renamed from libtoprammer/bit/src/template/template.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/template/template.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/template/template.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/unitest/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/unitest/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.v (renamed from libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/Makefile (renamed from libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/Makefile)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.lso (renamed from libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.lso)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.prj (renamed from libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.prj)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ucf (renamed from libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ucf)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ut (renamed from libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ut)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.v (renamed from libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.v)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.xst (renamed from libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.xst)0
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/unitest.bit (renamed from libtoprammer/bit/unitest.bit)bin24784 -> 24784 bytes
-rw-r--r--libtoprammer/fpga/w29ee011dip32.bit (renamed from libtoprammer/bit/w29ee011dip32.bit)bin24790 -> 24790 bytes
-rwxr-xr-xsetup.py2
112 files changed, 92 insertions, 87 deletions
diff --git a/README-DEVELOPERS.lyx b/README-DEVELOPERS.lyx
index b86b675..4ee393a 100644
--- a/README-DEVELOPERS.lyx
+++ b/README-DEVELOPERS.lyx
@@ -658,7 +658,7 @@ http://www.xilinx.com/support/download/index.htm
\begin_layout Standard
To create a new sourcecode template fileset for a new chip, go to the libtopramm
-er/bit/src/ subdirectory and execute the "create.sh" script:
+er/fpga/src/ subdirectory and execute the "create.sh" script:
\end_layout
\begin_layout LyX-Code
@@ -668,9 +668,9 @@ er/bit/src/ subdirectory and execute the "create.sh" script:
\begin_layout Standard
Where "bitfile_name" is the name of the new chip's bitfile.
(That often matches the chip-ID).
- Now go to libtoprammer/bit/src/bitfile_name/ and implement the bottom-half
+ Now go to libtoprammer/fpga/src/bitfile_name/ and implement the bottom-half
algorithm in the bitfile_name.v Verilog file.
- To build the .BIT file from the Verilog sources, go to the libtoprammer/bit/
+ To build the .BIT file from the Verilog sources, go to the libtoprammer/fpga/
directory and execute:
\end_layout
diff --git a/README-DEVELOPERS.ps b/README-DEVELOPERS.ps
index 50491ee..a00237d 100644
--- a/README-DEVELOPERS.ps
+++ b/README-DEVELOPERS.ps
@@ -1,7 +1,7 @@
%!PS-Adobe-2.0
%%Creator: dvips(k) 5.991 Copyright 2011 Radical Eye Software
%%Title: README-DEVELOPERS.dvi
-%%CreationDate: Fri Apr 6 23:26:54 2012
+%%CreationDate: Sat Apr 7 00:00:34 2012
%%Pages: 7
%%PageOrder: Ascend
%%BoundingBox: 0 0 612 792
@@ -11,7 +11,7 @@
%DVIPSWebPage: (www.radicaleye.com)
%DVIPSCommandLine: dvips -o README-DEVELOPERS.ps README-DEVELOPERS.dvi
%DVIPSParameters: dpi=600
-%DVIPSSource: TeX output 2012.04.06:2326
+%DVIPSSource: TeX output 2012.04.07:0000
%%BeginProcSet: tex.pro 0 0
%!
/TeXDict 300 dict def TeXDict begin/N{def}def/B{bind def}N/S{exch}N/X{S
@@ -3000,57 +3000,59 @@ FFC00003FC7F800007FC3F000007FC00000007FC00000007F800000007F80000000FF800
800000003F000000007C00000000F800000000F000000001E000000003C0000000078000
00000F00000C001E00000C003C00000C0038000018007000001800E000001801C0000018
038000003807000000300E000000701FFFFFFFF01FFFFFFFF03FFFFFFFF07FFFFFFFF0FF
-FFFFFFE0FFFFFFFFE0FFFFFFFFE026427BC131>I<000007FC0000003FFF000000FFFFC0
-0003FC03E00007E000F0001FC00038003F000058007E0001FC00FE0003FC00FC0007FC01
-F80007FC03F00007FC03F00007FC07E00003F80FE00001F00FE00000001FC00000001FC0
-0000001FC00000003F800000003F800000003F800000007F800000007F800000007F007F
-80007F01FFF0007F0780FC00FF0E003E00FF1C001F80FF38000FC0FF700007E0FF600007
-E0FFE00003F0FFC00003F8FFC00001F8FFC00001FCFF800001FCFF800000FEFF800000FE
-FF800000FEFF000000FFFF000000FFFF000000FFFF000000FF7F000000FF7F000000FF7F
-000000FF7F000000FF7F000000FF7F800000FF3F800000FF3F800000FF3F800000FE1F80
-0000FE1F800001FE1FC00001FC0FC00001FC0FC00003F807E00003F807E00007F003F000
-07E001F8000FC000FC001F80007E003F00003F80FE00000FFFF8000003FFE0000000FF80
-0028447CC131>54 D<00000000C00000000000000001E00000000000000001E000000000
-00000001E00000000000000003F00000000000000003F00000000000000003F000000000
-00000007F80000000000000007F80000000000000007F8000000000000000FFC00000000
-0000000FFC000000000000000FFC0000000000000019FE0000000000000019FE00000000
-00000019FE0000000000000030FF0000000000000030FF0000000000000070FF80000000
-000000607F80000000000000607F80000000000000E07FC0000000000000C03FC0000000
-000000C03FC0000000000001C03FE0000000000001801FE0000000000001801FE0000000
-000003001FF0000000000003000FF0000000000003000FF0000000000006000FF8000000
-0000060007F80000000000060007F800000000000C0003FC00000000000C0003FC000000
-00000C0003FC0000000000180001FE0000000000180001FE0000000000180001FE000000
-0000300000FF0000000000300000FF0000000000700000FF80000000006000007F800000
-00006000007F8000000000E000007FC000000000FFFFFFFFC000000000FFFFFFFFC00000
-0001FFFFFFFFE0000000018000001FE0000000018000001FE0000000030000001FF00000
-00030000000FF0000000030000000FF0000000060000000FF80000000600000007F80000
-000600000007F80000000C00000003FC0000000C00000003FC0000000C00000003FC0000
-001800000001FE0000001800000001FE0000001800000001FE0000003000000000FF0000
-003000000000FF0000007800000000FF800000F800000000FF800001FC00000000FFC000
-0FFF00000003FFE000FFFFE000007FFFFFC0FFFFE000007FFFFFC0FFFFE000007FFFFFC0
-42477DC649>65 D<01E00007F80007F8000FFC000FFC000FFC000FFC0007F80007F80001
-E00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-000000000001FC00FFFC00FFFC00FFFC0007FC0003FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001
-FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001
-FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001
-FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0003FE00FFFFF8FFFFF8FFFFF815437DC21C>
-105 D<01FC00FFFC00FFFC00FFFC0007FC0003FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC00
-01FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC00
-01FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC00
-01FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC00
-01FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC00
-01FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0003FE00FFFFF8FFFFF8FFFFF815457DC41C>
-108 D<01FC03FC0000FFFC0FFF8000FFFC3C07E000FFFC7001F80007FDE000FE0001FD80
-007F0001FF80003F8001FF00001FC001FE00001FE001FC00000FE001FC00000FF001FC00
-0007F001FC000007F801FC000003F801FC000003FC01FC000003FC01FC000003FC01FC00
-0001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC00
-0001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000003FC01FC00
-0003FC01FC000003FC01FC000007F801FC000007F801FC000007F001FC00000FF001FE00
-000FE001FE00001FC001FF00003FC001FF00003F8001FF80007E0001FDC000FC0001FCF0
-03F80001FC3C0FE00001FC1FFF800001FC03FC000001FC0000000001FC0000000001FC00
-00000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC00
-00000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000003FE00
-000000FFFFF8000000FFFFF8000000FFFFF80000002F3F7DAB36>112
+FFFFFFE0FFFFFFFFE0FFFFFFFFE026427BC131>I<1C00000000001C00000000001F8000
+0000001FFFFFFFFFC01FFFFFFFFFC01FFFFFFFFFC03FFFFFFFFF803FFFFFFFFF803FFFFF
+FFFF003FFFFFFFFE00380000000C00300000001C00700000003800600000003000600000
+00700060000000E00060000000C000C0000001C000C00000038000C00000070000000000
+0600000000000E00000000001C0000000000180000000000380000000000700000000000
+600000000000E00000000001C00000000001C00000000003800000000007800000000007
+00000000000F00000000000F00000000001F00000000001E00000000003E00000000003E
+00000000007E00000000007C00000000007C0000000000FC0000000000FC0000000001FC
+0000000001FC0000000001FC0000000003F80000000003F80000000003F80000000003F8
+0000000007F80000000007F80000000007F80000000007F80000000007F80000000007F8
+000000000FF8000000000FF8000000000FF8000000000FF8000000000FF8000000000FF8
+000000000FF8000000000FF8000000000FF8000000000FF80000000007F00000000001C0
+0000002A457BC231>55 D<00000000C00000000000000001E00000000000000001E00000
+000000000001E00000000000000003F00000000000000003F00000000000000003F00000
+000000000007F80000000000000007F80000000000000007F8000000000000000FFC0000
+00000000000FFC000000000000000FFC0000000000000019FE0000000000000019FE0000
+000000000019FE0000000000000030FF0000000000000030FF0000000000000070FF8000
+0000000000607F80000000000000607F80000000000000E07FC0000000000000C03FC000
+0000000000C03FC0000000000001C03FE0000000000001801FE0000000000001801FE000
+0000000003001FF0000000000003000FF0000000000003000FF0000000000006000FF800
+00000000060007F80000000000060007F800000000000C0003FC00000000000C0003FC00
+000000000C0003FC0000000000180001FE0000000000180001FE0000000000180001FE00
+00000000300000FF0000000000300000FF0000000000700000FF80000000006000007F80
+000000006000007F8000000000E000007FC000000000FFFFFFFFC000000000FFFFFFFFC0
+00000001FFFFFFFFE0000000018000001FE0000000018000001FE0000000030000001FF0
+000000030000000FF0000000030000000FF0000000060000000FF80000000600000007F8
+0000000600000007F80000000C00000003FC0000000C00000003FC0000000C00000003FC
+0000001800000001FE0000001800000001FE0000001800000001FE0000003000000000FF
+0000003000000000FF0000007800000000FF800000F800000000FF800001FC00000000FF
+C0000FFF00000003FFE000FFFFE000007FFFFFC0FFFFE000007FFFFFC0FFFFE000007FFF
+FFC042477DC649>65 D<01E00007F80007F8000FFC000FFC000FFC000FFC0007F80007F8
+0001E0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
+0000000000000001FC00FFFC00FFFC00FFFC0007FC0003FC0001FC0001FC0001FC0001FC
+0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC
+0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC
+0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0003FE00FFFFF8FFFFF8FFFFF815437DC21C
+>105 D<01FC00FFFC00FFFC00FFFC0007FC0003FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC
+0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC
+0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC
+0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC
+0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC
+0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0001FC0003FE00FFFFF8FFFFF8FFFFF815457DC41C
+>108 D<01FC03FC0000FFFC0FFF8000FFFC3C07E000FFFC7001F80007FDE000FE0001FD
+80007F0001FF80003F8001FF00001FC001FE00001FE001FC00000FE001FC00000FF001FC
+000007F001FC000007F801FC000003F801FC000003FC01FC000003FC01FC000003FC01FC
+000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC
+000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000001FE01FC000003FC01FC
+000003FC01FC000003FC01FC000007F801FC000007F801FC000007F001FC00000FF001FE
+00000FE001FE00001FC001FF00003FC001FF00003F8001FF80007E0001FDC000FC0001FC
+F003F80001FC3C0FE00001FC1FFF800001FC03FC000001FC0000000001FC0000000001FC
+0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC
+0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000001FC0000000003FE
+00000000FFFFF8000000FFFFF8000000FFFFF80000002F3F7DAB36>112
D<03F803F0FFF81FFCFFF83C3EFFF8707F07F8E0FF03F9C0FF01F980FF01FB80FF01FB00
7E01FB003C01FF000001FE000001FE000001FE000001FE000001FC000001FC000001FC00
0001FC000001FC000001FC000001FC000001FC000001FC000001FC000001FC000001FC00
@@ -3348,7 +3350,7 @@ ifelse
%%Page: 1 1
TeXDict begin 1 0 bop 1038 872 a Fh(T)-11 b(oprammer)45
b(-)g(Dev)l(elop)t(ers)h(guide)1669 1307 y Fg(April)31
-b(6,)h(2012)515 1665 y Ff(1)131 b(De\034nitions)515 1847
+b(7,)h(2012)515 1665 y Ff(1)131 b(De\034nitions)515 1847
y Fe(DUT)42 b Fd(Device)19 b(Under)f(T)-7 b(est.)34 b(The)18
b(device)h(put)g(in)n(to)f(the)h(ZIF)f(so)r(c)n(k)n(et)f(of)i(the)g
(programmer)515 2013 y Fe(VPP)42 b Fd(Programming)26
@@ -3606,49 +3608,49 @@ b(ebP)g(A)n(CK",)26 b(whic)n(h)h(is)f(su\036cien)n(t)g(for)g(our)g
(oad)o(/i)o(nd)o(ex.)o(ht)o(m)515 1826 y Fd(T)-7 b(o)24
b(create)f(a)g(new)i(sourceco)r(de)d(template)j(\034leset)f(for)f(a)h
(new)g(c)n(hip,)h(go)e(to)i(the)f(libtopram-)515 1925
-y(mer/bit/src/)h(sub)r(directory)i(and)g(execute)g(the)h("create.sh")e
+y(mer/fpga/src/)g(sub)r(directory)j(and)g(execute)g(the)h("create.sh")e
(script:)722 2108 y Fa(./create.sh)39 b(bitfile_name)515
2291 y Fd(Where)20 b("bit\034le_name")g(is)h(the)g(name)f(of)h(the)g
(new)g(c)n(hip's)g(bit\034le.)35 b(\(That)21 b(often)g(matc)n(hes)515
-2390 y(the)37 b(c)n(hip-ID\).)h(No)n(w)f(go)f(to)h
-(libtoprammer/bit/src/bit\034le_name/)d(and)j(implemen)n(t)515
-2490 y(the)27 b(b)r(ottom-half)f(algorithm)g(in)g(the)h
-(bit\034le_name.v)g(V)-7 b(erilog)25 b(\034le.)37 b(T)-7
-b(o)26 b(build)h(the)g(.BIT)515 2589 y(\034le)21 b(from)g(the)h(V)-7
-b(erilog)20 b(sources,)h(go)f(to)h(the)h(libtoprammer/bit/)d(directory)
-h(and)h(execute:)722 2772 y Fa(./build.sh)40 b(bitfile_name)515
-2955 y Fd(\(if)28 b(y)n(ou)f(omit)h(the)f(bit\034le_name,)h(all)f
-(bit\034les)h(will)g(b)r(e)g(rebuilt\).)515 3229 y Ff(6)131
-b(Automatic)44 b(la)l(y)l(out)h(generator)515 3411 y
+2390 y(the)30 b(c)n(hip-ID\).)g(No)n(w)f(go)g(to)g
+(libtoprammer/fpga/src/bit\034le_name/)c(and)30 b(implemen)n(t)515
+2490 y(the)d(b)r(ottom-half)f(algorithm)g(in)g(the)h(bit\034le_name.v)g
+(V)-7 b(erilog)25 b(\034le.)37 b(T)-7 b(o)26 b(build)h(the)g(.BIT)515
+2589 y(\034le)j(from)f(the)i(V)-7 b(erilog)28 b(sources,)h(go)g(to)h
+(the)g(libtoprammer/fpga/)e(directory)g(and)i(exe-)515
+2689 y(cute:)722 2872 y Fa(./build.sh)40 b(bitfile_name)515
+3054 y Fd(\(if)28 b(y)n(ou)f(omit)h(the)f(bit\034le_name,)h(all)f
+(bit\034les)h(will)g(b)r(e)g(rebuilt\).)515 3329 y Ff(6)131
+b(Automatic)44 b(la)l(y)l(out)h(generator)515 3511 y
Fd(The)39 b(automatic)f(la)n(y)n(out)g(generator)f(\(la)n(y)n
(out_generator.p)n(y\))e(can)k(b)r(e)g(used)g(to)g(auto-)515
-3511 y(matically)27 b(generate)f(a)i(V)n(CC/VPP/GND)h(la)n(y)n(out.)36
+3610 y(matically)27 b(generate)f(a)i(V)n(CC/VPP/GND)h(la)n(y)n(out.)36
b(The)28 b(generator)d(will)j(then)h(tell)f(y)n(ou)515
-3610 y(ho)n(w)j(to)i(insert)f(the)g(c)n(hip)h(in)n(to)f(the)g(ZIF)h(so)
+3710 y(ho)n(w)j(to)i(insert)f(the)g(c)n(hip)h(in)n(to)f(the)g(ZIF)h(so)
r(c)n(k)n(et.)50 b(The)32 b(adv)-5 b(an)n(tage)31 b(of)h(using)g(the)h
-(auto-)515 3710 y(generator)d(instead)j(of)f(hardco)r(ding)g(the)h(V)n
-(CC/VPP/GND)g(connections)f(in)h(the)g(c)n(hip)515 3810
+(auto-)515 3810 y(generator)d(instead)j(of)f(hardco)r(ding)g(the)h(V)n
+(CC/VPP/GND)g(connections)f(in)h(the)g(c)n(hip)515 3909
y(implemen)n(tation)26 b(is)f(that)h(the)h(autogenerated)d(la)n(y)n
(out)g(is)i(p)r(ortable)f(b)r(et)n(w)n(een)h(TOPxxxx)515
-3909 y(programmers)c(and)i(it)h(is)g(m)n(uc)n(h)f(easier)f(to)i
+4009 y(programmers)c(and)i(it)h(is)g(m)n(uc)n(h)f(easier)f(to)i
(implemen)n(t.)36 b(Y)-7 b(ou)25 b(do)f(not)h(ha)n(v)n(e)e(to)i(searc)n
-(h)e(for)515 4009 y(a)k(c)n(hip)g(p)r(osition)g(in)h(the)f(ZIF)h(so)r
+(h)e(for)515 4109 y(a)k(c)n(hip)g(p)r(osition)g(in)h(the)f(ZIF)h(so)r
(c)n(k)n(et)e(that)h(\034ts)h(the)g(device)f(constrain)n(ts.)35
-b(The)27 b(autogen-)515 4109 y(erator)f(will)h(do)h(it)g(for)f(y)n(ou.)
-639 4208 y(The)20 b(c)n(hip)g(in)n(terface)f(of)h(the)g(autogenerator)e
+b(The)27 b(autogen-)515 4208 y(erator)f(will)h(do)h(it)g(for)f(y)n(ou.)
+639 4308 y(The)20 b(c)n(hip)g(in)n(terface)f(of)h(the)g(autogenerator)e
(is)h(em)n(b)r(edded)i(in)n(to)e(\020class)g(Chip\021.)34
-b(So)20 b(y)n(ou)515 4308 y(don't)28 b(ha)n(v)n(e)f(to)h(w)n(ork)f
+b(So)20 b(y)n(ou)515 4407 y(don't)28 b(ha)n(v)n(e)f(to)h(w)n(ork)f
(with)i(\020class)e(La)n(y)n(outGenerator\021)k(directly)-7
-b(.)39 b(Y)-7 b(ou'll)28 b(do)g(it)h(through)515 4407
+b(.)39 b(Y)-7 b(ou'll)28 b(do)g(it)h(through)515 4507
y(\020class)d(Chip\021)34 b(instead.)j(So)27 b(let's)h(lo)r(ok)f(at)g
(\020class)g(Chip\021s)g(autogenerator)e(in)n(terface.)639
-4507 y(The)j(constructor)e(\(__init__\(\)\))h(has)g(some)g
-(autogenerator)e(related)i(parameters:)515 4673 y Fe(c)m(hipP)m(ac)m(k)
+4607 y(The)j(constructor)e(\(__init__\(\)\))h(has)g(some)g
+(autogenerator)e(related)i(parameters:)515 4773 y Fe(c)m(hipP)m(ac)m(k)
-5 b(age)43 b Fd(This)36 b(parameter)e(is)i(a)f(string)h(iden)n
(tifying)g(the)g(pac)n(k)-5 b(age)34 b(t)n(yp)r(e)i(of)g(the)722
-4773 y(DUT)26 b(c)n(hip.)36 b(It)25 b(is)g(something)g(lik)n(e)f
+4872 y(DUT)26 b(c)n(hip.)36 b(It)25 b(is)g(something)g(lik)n(e)f
(\020DIP28\021)31 b(or)25 b(\020DIP40\021,)f(etc...)37
-b(.)f(If)25 b(this)h(param-)722 4872 y(eter)i(is)f(passed)g(to)g(the)h
+b(.)f(If)25 b(this)h(param-)722 4972 y(eter)i(is)f(passed)g(to)g(the)h
(constructor,)e(the)i(autogenerator)d(is)i(enabled.)1926
5255 y(6)p eop end
%%Page: 7 7
diff --git a/libtoprammer/bitfile.py b/libtoprammer/bitfile.py
index b5f6e4b..0745b15 100644
--- a/libtoprammer/bitfile.py
+++ b/libtoprammer/bitfile.py
@@ -70,7 +70,9 @@ class Bitfile:
def parseFile(self, filename):
try:
- data = file(filename, "rb").read()
+ fd = open(filename, "rb")
+ data = fd.read()
+ fd.close()
except (IOError), e:
raise BitfileException("Failed to read \"" + filename + "\": " + e.strerror)
self.filename = filename
@@ -125,7 +127,7 @@ class Bitfile:
def __probeFile(fullpath):
try:
- file(fullpath, "rb")
+ open(fullpath, "rb").close()
except (IOError), e:
return False
return True
@@ -137,12 +139,13 @@ def bitfileFind(filename):
if filename.startswith("/"):
if __probeFile(filename):
return filename
- paths = ( ".", "./libtoprammer/bit", )
+ paths = ( ".", "./libtoprammer/fpga", )
for path in paths:
fullpath = path + "/" + filename
if __probeFile(fullpath):
return fullpath
- fullpath = pkg_resources.resource_filename("libtoprammer", "bit/" + filename)
+ fullpath = pkg_resources.resource_filename("libtoprammer",
+ "fpga/" + filename)
if __probeFile(fullpath):
return fullpath
return None
diff --git a/libtoprammer/bit/.gitignore b/libtoprammer/fpga/.gitignore
index f9930d5..f9930d5 100644
--- a/libtoprammer/bit/.gitignore
+++ b/libtoprammer/fpga/.gitignore
diff --git a/libtoprammer/bit/at27c256r.bit b/libtoprammer/fpga/at27c256r.bit
index 32a8c88..32a8c88 100644
--- a/libtoprammer/bit/at27c256r.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/at27c256r.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/at89c2051dip20.bit b/libtoprammer/fpga/at89c2051dip20.bit
index e7d0b7e..e7d0b7e 100644
--- a/libtoprammer/bit/at89c2051dip20.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/at89c2051dip20.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/atmega32dip40.bit b/libtoprammer/fpga/atmega32dip40.bit
index 8a9ff73..8a9ff73 100644
--- a/libtoprammer/bit/atmega32dip40.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/atmega32dip40.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/atmega8dip28.bit b/libtoprammer/fpga/atmega8dip28.bit
index 445f63c..445f63c 100644
--- a/libtoprammer/bit/atmega8dip28.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/atmega8dip28.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/attiny13dip8.bit b/libtoprammer/fpga/attiny13dip8.bit
index 9278a35..9278a35 100644
--- a/libtoprammer/bit/attiny13dip8.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/attiny13dip8.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/attiny26dip20.bit b/libtoprammer/fpga/attiny26dip20.bit
index 4b5780b..4b5780b 100644
--- a/libtoprammer/bit/attiny26dip20.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/attiny26dip20.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/build.sh b/libtoprammer/fpga/build.sh
index 8149afc..8149afc 100755
--- a/libtoprammer/bit/build.sh
+++ b/libtoprammer/fpga/build.sh
diff --git a/libtoprammer/bit/hm62256dip28.bit b/libtoprammer/fpga/hm62256dip28.bit
index 9a74c4f..9a74c4f 100644
--- a/libtoprammer/bit/hm62256dip28.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/hm62256dip28.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/m24c16dip8.bit b/libtoprammer/fpga/m24c16dip8.bit
index e30149c..e30149c 100644
--- a/libtoprammer/bit/m24c16dip8.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/m24c16dip8.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/m2764a.bit b/libtoprammer/fpga/m2764a.bit
index cf1f8b5..cf1f8b5 100644
--- a/libtoprammer/bit/m2764a.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/m2764a.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/m8c-issp.bit b/libtoprammer/fpga/m8c-issp.bit
index c4c95c3..c4c95c3 100644
--- a/libtoprammer/bit/m8c-issp.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/m8c-issp.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/src/.gitignore b/libtoprammer/fpga/src/.gitignore
index d0b5749..d0b5749 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/.gitignore
+++ b/libtoprammer/fpga/src/.gitignore
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/Makefile
index 8c711ed..8c711ed 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.lso b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.prj b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.prj
index 2dbbf55..2dbbf55 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.ucf b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.ucf
index 42bb7cc..42bb7cc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.ut b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.v b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.v
index c14b4e5..c14b4e5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.xst b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.xst
index 8a9df2b..8a9df2b 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at27c256r/at27c256r.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at27c256r/at27c256r.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/Makefile
index 7892761..7892761 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.lso b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.prj b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.prj
index d1309fc..d1309fc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ucf b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ucf
index 42bb7cc..42bb7cc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ut b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.v b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.v
index bc6dddb..bc6dddb 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.xst b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.xst
index a74a8f6..a74a8f6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/at89c2051dip20/at89c2051dip20.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/Makefile
index f9e5acf..f9e5acf 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.lso b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.prj b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.prj
index 7f9b373..7f9b373 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ucf b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ucf
index 42bb7cc..42bb7cc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ut b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.v b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.v
index c95f857..c95f857 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.xst b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.xst
index fe2a54d..fe2a54d 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega32dip40/atmega32dip40.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega32dip40/atmega32dip40.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/Makefile
index e9c0e99..e9c0e99 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.lso b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.prj b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.prj
index 25c6746..25c6746 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ucf b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ucf
index 7089175..7089175 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ut b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.v b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.v
index b36f6fb..b36f6fb 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.xst b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.xst
index dd040ec..dd040ec 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/atmega8dip28/atmega8dip28.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/atmega8dip28/atmega8dip28.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/Makefile
index c561e61..c561e61 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.lso b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.prj b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.prj
index a77d390..a77d390 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ucf b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ucf
index 42bb7cc..42bb7cc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ut b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.v b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.v
index 44d9822..44d9822 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.xst b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.xst
index 84d1e50..84d1e50 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny13dip8/attiny13dip8.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny13dip8/attiny13dip8.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/Makefile
index 4471481..4471481 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.lso b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.prj b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.prj
index 44ed439..44ed439 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ucf b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ucf
index 42bb7cc..42bb7cc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ut b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.v b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.v
index b4c17aa..b4c17aa 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.xst b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.xst
index 6ef06ea..6ef06ea 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/attiny26dip20/attiny26dip20.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/attiny26dip20/attiny26dip20.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/create.sh b/libtoprammer/fpga/src/create.sh
index 7c8214c..7c8214c 100755
--- a/libtoprammer/bit/src/create.sh
+++ b/libtoprammer/fpga/src/create.sh
diff --git a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/Makefile
index 93af85c..93af85c 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.lso b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.prj b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.prj
index a9e7dd8..a9e7dd8 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ucf b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ucf
index 8c2d654..8c2d654 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ut b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.v b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.v
index 0cda827..0cda827 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.xst b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.xst
index 702578f..702578f 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/hm62256dip28/hm62256dip28.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/hm62256dip28/hm62256dip28.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/Makefile
index 8cb5e97..8cb5e97 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.lso b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.prj b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.prj
index 6478642..6478642 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ucf b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ucf
index a550c07..a550c07 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ut b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.v b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.v
index 8120b41..8120b41 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.xst b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.xst
index 99287c5..99287c5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m24c16dip8/m24c16dip8.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m24c16dip8/m24c16dip8.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m2764a/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/Makefile
index 6ce9d6e..6ce9d6e 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m2764a/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.lso b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.prj b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.prj
index 25e4d2c..25e4d2c 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.ucf b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.ucf
index 17f86dc..17f86dc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.ut b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.v b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.v
index 184ca16..184ca16 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.xst b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.xst
index bf215df..bf215df 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m2764a/m2764a.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m2764a/m2764a.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/Makefile
index 601c3f9..601c3f9 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.lso b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.prj b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.prj
index 9394251..9394251 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.ucf b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.ucf
index 17f86dc..17f86dc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.ut b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.v b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.v
index be16d49..be16d49 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.xst b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.xst
index d3e62ed..d3e62ed 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/m8c-issp/m8c-issp.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/m8c-issp/m8c-issp.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/makefile.common b/libtoprammer/fpga/src/makefile.common
index b981bb6..b981bb6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/makefile.common
+++ b/libtoprammer/fpga/src/makefile.common
diff --git a/libtoprammer/bit/src/template/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/template/Makefile
index 2631402..2631402 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/template/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/template/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/template/template.lso b/libtoprammer/fpga/src/template/template.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/template/template.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/template/template.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/template/template.prj b/libtoprammer/fpga/src/template/template.prj
index 32dbdd2..32dbdd2 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/template/template.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/template/template.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/template/template.ucf b/libtoprammer/fpga/src/template/template.ucf
index 42bb7cc..42bb7cc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/template/template.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/template/template.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/template/template.ut b/libtoprammer/fpga/src/template/template.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/template/template.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/template/template.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/template/template.v b/libtoprammer/fpga/src/template/template.v
index 7dcba23..7dcba23 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/template/template.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/template/template.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/template/template.xst b/libtoprammer/fpga/src/template/template.xst
index 00b1958..00b1958 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/template/template.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/template/template.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/unitest/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/unitest/Makefile
index 7dfd82f..7dfd82f 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/unitest/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/unitest/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.lso b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.prj b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.prj
index 6de4d45..6de4d45 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.ucf b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.ucf
index 17f86dc..17f86dc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.ut b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.v b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.v
index 1cbe570..1cbe570 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.xst b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.xst
index 301cdb2..301cdb2 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/unitest/unitest.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/unitest/unitest.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/Makefile b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/Makefile
index 47db19d..47db19d 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/Makefile
+++ b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/Makefile
diff --git a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.lso b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.lso
index b8f99f5..b8f99f5 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.lso
+++ b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.lso
diff --git a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.prj b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.prj
index e0dee6b..e0dee6b 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.prj
+++ b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.prj
diff --git a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ucf b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ucf
index 42bb7cc..42bb7cc 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ucf
+++ b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ucf
diff --git a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ut b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ut
index 009a4e6..009a4e6 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ut
+++ b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.ut
diff --git a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.v b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.v
index 3c03bca..3c03bca 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.v
+++ b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.v
diff --git a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.xst b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.xst
index baa6f20..baa6f20 100644
--- a/libtoprammer/bit/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.xst
+++ b/libtoprammer/fpga/src/w29ee011dip32/w29ee011dip32.xst
diff --git a/libtoprammer/bit/unitest.bit b/libtoprammer/fpga/unitest.bit
index 88ae77c..88ae77c 100644
--- a/libtoprammer/bit/unitest.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/unitest.bit
Binary files differ
diff --git a/libtoprammer/bit/w29ee011dip32.bit b/libtoprammer/fpga/w29ee011dip32.bit
index 6a6e6cb..6a6e6cb 100644
--- a/libtoprammer/bit/w29ee011dip32.bit
+++ b/libtoprammer/fpga/w29ee011dip32.bit
Binary files differ
diff --git a/setup.py b/setup.py
index ab3c133..fd573c7 100755
--- a/setup.py
+++ b/setup.py
@@ -10,6 +10,6 @@ setup( name = "toprammer",
author_email = "m@bues.ch",
url = "http://bues.ch/cms/hacking/toprammer.html",
packages = [ "libtoprammer", "libtoprammer/top2049", "libtoprammer/chips" ],
- package_data = { "libtoprammer" : [ "bit/*.bit", "icons/*.png", ], },
+ package_data = { "libtoprammer" : [ "fpga/*.bit", "icons/*.png", ], },
scripts = [ "toprammer", "toprammer-gui", "toprammer-layout", ],
)
bues.ch cgit interface